Escola de futbol

L’Escola de futbol va fer dos anys de vigència. Tot i així, aquesta va ser la primera temporada que els nois van competir en una lliga escolar i, tot i ser més petits que la resta, ho van fer molt i molt bé. Els jugadors eren entrenats pel Josep Dalmau, el Guifré Dalmau i el Ferran Prat.